14

gru 2017

Rueda de Casino

Rueda de Casino

Zajęcia w parach

Co to jest Rueda de Casino?

Rueda de Casino to zabawa taneczna na dwie lub więcej par w której cechą charakterystyczną jest wydawanie komend przez osobę prowadzącą tzw. “cantador”. Prowadzący wykrzykuje nazwy figur, które przeważnie są znane i tańczone identycznie na całym świecie i pary wykonują synchronicznie znane przejścia poruszając się “po kole” oraz częste zmiany w parach. Na poziomie podstawowym uczniowie poznają podstawowe przejścia, które nie powodują wielu zmian kierunków. Na poziomach wyższych w miarę swobodnego wykonywania podstawowych figur oraz tańczenia (on 1 bądź on3, tak aby na każdej salsotece czuć się swobodnie) uczniowie poznają bardziej skomplikowane przejścia, które wymagają od tancerzy uwagi i dobrej koordynacji. Ta zabawa taneczna daje dużo radości podczas nieoczekiwanych zmian kierunków, zmian w parach.

Będąc na imprezach tanecznych przyjęte jest, aby dołączając do grupy tańczących zasygnalizować to prowadzącemu. Jeżeli grupa tańczących wykonuje znane tylko im figury nie będzie wskazane dołączać.

Dla kogo?

Dla wszystkich, bez względu na płeć i wiek. Biorąc udział w zajęciach dobrze jest znać krok podstawowy, jednak nie jest to warunek konieczny.

Co założyć?

Rueda de Casino jest tańcem bardzo żywym i dynamicznym, dlatego preferowane jest wygodne ubranie i buty.